Oficiální stránky soutěže, která se hraje už od roku 1994
>> kompletní přehled zápasů <<

Pravidla vodňanské ligy

Utkání se hraje 2 x 20 minut hrubého času.

 Soupiska

Soupisku tvoří max. 15 hráčů. Soupiska se nesmí obměňovat, pouze doplňovat v průběhu celé soutěže. Její uzávěrka pro dané kolo končí začátkem zápasu. V průběhu soutěže se nesmí přestupovat. Registraci nahrazuje jakýkoli průkaz s rodným číslem. Na soupisce musí být označen kapitán, který má jediný právo diskuse s rozhodčím a podepisuje zápis o utkání, případně vznáší námitky do zápisu.

Základní sestavu tvoří 5 hráčů, 1 musí být brankář. Minimální počet hráčů na hřišti je 4, 1 musí být brankář. Klesne-li počet hráčů pod tuto hranici, rozhodčí zápas ukončí a mužstvo prohrává. Jestliže tým, v jehož prospěch je utkání zrušeno v tomto okamžiku vede, stav zůstává v platnosti, včetně střelců branek obou týmů. Pokud hraje nerozhodně, nebo prohrává, stav se mění na 1:0 v jeho prospěch a střelci branek se ruší.

Soupisky se pro danou sezónu uzavírají s posledním kolem základní části. Hráč, který hodlá nastoupit ve druhé fázi soutěže musí mít za dané mužstvo odehraná alespoň 2 utkání v základní části, jinak není ke startu oprávněn. Výjimku tvoří jen a pouze hráči, kteří za daný klub dlouhodobě nastupovali v minulosti, ale např. vinou zranění nemohli zasáhnout právě do úvodní části sezóny. I tyto výjimky ale musí schválit svým hlasováním zástupci jednotlivých klubů! Návrhy na výjimky posílejte na e-mail bakeero@seznam.cz.

  

 Čekací doba

Čekací doba je 10 minut. Tým, který se do této doby nedostaví, prohrává kontumačně 0:5. Tým, který v průběhu soutěže třikrát nenastoupí, je automaticky ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na jakoukoli finanční náhradu. Toto se týká i odstoupení ze soutěže.

a) v základní části - všechny výsledky se ruší

b) ve FINAL4 - výsledky v základní části se započítávají, zbývající se kontumují

 

 Kontumace se vztahuje na:

a) napadení rozhodčího

b) odmítnutí identifikace

c) neoprávněný start hráče

Pokud je utkání ukončeno, či kontumováno vinou obou týmů, prohrávají oba 0:5 a střelcům se branky nepočítají. Jestliže vítězné mužstvo v kontumovaném utkání dosáhlo v zápase příznivějšího skóre, než je 5:0, výsledek včetně střelců je platný. Obdržené karty zůstávají v platnosti.

V případě kontumace zápasu ve FINAL4 bude automaticky kontumováno celé dvojutkání.

 

 O pořadí v základní části rozhoduje:

a) počet bodů

b) lepší poměr vzájemných zápasů

c) brankový rozdíl ze vzájemných zápasů

d) počet vstřelených branek

e) los

 

 Rozhodčí

Pokud se k utkání nedostaví, je nahrazen náhradním rozhodčím, byť laikem.

Rozhodčí má právo rozhodovat o všem, co není výslovně uvedeno v pravidlech.Pouze rozhodčí oznamuje zapisovateli střelce branek a také čas se zastavuje pouze na jeho znamení.

 

 Hrací systém

• základníní část: každý s každým

• FINAL4: týmy proti sobě nastoupí dle výsledků základní části a dle vydaných rozpisů

• ve FINAL4 se hraje dvoukolově a o postupujícím rozhoduje následující:

a/ počet bodů

b/ vzájemné skóre

c/ při vzájemné shodě se rozhodne ihned po druhém zápase penaltovým rozstřelem (5 penalt každý po jedné, dále 1 – 1)

 

 Autové vhazování

Vhodí-li hráč míč přímo do vlastní branky, nařídí se roh ve prospěch soupeře. Z vhazování není možno docílit přímo branku. Vhazuje-li míč hráč soupeře a míč skončí v brance, gól neplatí ani v případě, že ho tečoval brankář. Následuje kop od branky. Dotkne-li se míč stropu, vhazuje soupeř kolmo od místa dotyku.

 

 Roh

Roh se zahrává kopem z místa tomu určeném. Hráč soupeře musí být od míče 3 m. Roh či kop od branky se zahrává také v případě, pokud se míč dotkne části sítě, jejíž část je zavěšena nad brankou.

 

 Kop od branky

Přejde-li míč mimo brankovou čáru a hrál-li naposledy soupeř, následuje kop od branky. Kop provede hráč bránícího týmu z kteréhokoli místa uvnitř brankoviště. Neopustí-li míč brankoviště, kop se opakuje. Hráč soupeře musí být při kopu od branky mimo brankoviště a 3 m od míče. Z kopu od branky lze vstřelit branku.

Skončí-li míč v rukou brankáře, je stále ve hře a brankář jej může rozehrát výhozem, nebo výkopem směrem do hřiště. Míč se ale dříve než protne středovou čáru musí dotknout hrací plochy na vlastní polovině, nebo jej na této polovině musí tečovat kterýkoli hráč. Pokud se tak nestane, získává míč soupeř a zahrává kop od branky.

 

 Přihrávka brankáři

Pokud hráč přihraje míč vlastnímu brankáři do pokutového území, smí hrát jako hráč v poli, pokud zahraje rukou, odpíská rozhodčí trestný kop z hranice trestného území, kde jej míč přešel a udělí brankáři žlutou kartu. Toto se netýká autového vhazování a přihrávky hlavou.

Střídání: hráči smí střídat pouze v prostoru k tomu určeném (lavičky).

 

 

 PORUŠENÍ PRAVIDEL - TRESTY

 Červená karta

Inzultace rozhodčího = STOP do konce ročníku + ročník následující.

Inzultace protihráče = STOP do konce ročníku. Disciplinární komise může rozhodnout také o mimořádných trestech a v případě, že podobná situace by nastala až v závěru ročníku, tak i o trestu, který by se přenesl do následující sezóny.

Veškeré námitky k zápasu vašeho týmu je třeba uvádět do zápisu o utkání! Na pozdější apely (neuvedené v zápisu) nebude brán zřetel a nebudou projednávány disciplinární komisí.

Podněty pro disciplinární komisi je nutno posílat písemně na e-mail bakeero@seznam.cz nejpozději do středy následující po odehraném kole a to do 12:00hod. Týká se případu, kdy podnět podává tým mimo svůj zápas (tzn., nebyla možnost uvést námitku do zápisu o utkání). 

Za každou červenou kartu udělenou za faul následuje vyloučení hráče a pokutový kop. Při udělení červené karty za verbální protesty se pokutový kop nekope. Provinivší hráč ale automaticky dostává STOP na 2 kola. Při oboustranném současném vyloučení se pokutový kop nenařizuje.

V případě, že hráč po faulu či ruce v pokutovém území obdrží rovnou červenou kartu a je nařízen pokutový kop tak se provádí pouze jeden pokutový kop. Toto se vztahuje také na případ kdy po protestech dostane další hráč mužstva červenou kartu – v tomto případě se pokutový kop neprovádí, protože za verbální protesty se pokutový kop nekope. Potrestaný hráč ale automaticky dostává STOP na 2 kola (vizte výše).

Za hráče, který je vyloučen může nastoupit jiný hráč, jde o trest pro vyloučeného hráče.

Hráč, který obdrží červenou kartu nesmí v následujícím kole nastoupit – v případě opakované nebezpečné hry nebo obzvláště nesportovního chování můžou zástupci jednotlivých klubů na svém zasedání rozhodnout o vyšším trestu.

Při obdržení druhé červené karty v sezóně dostává hráč STOP na 2 utkání.

 

 Žlutá karta:

• nastavení či pokus o nastavení nohy a způsobení pádu

• podtržení, či nedovolené atakování zezadu

• skluz

• srážení soupeře, držení

• nebezpečná nebo surová hra

• kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře

• úmyslné hraní rukou

• úmyslné zdržování

• při vyjetí brankáře z brankoviště a hraní rukou

• nepodepsání zápisu zástupcem mužstva (zástupce mužstva je povinen podepsat zápis před utkáním nejpozději do jeho začátku a po utkání do začátku dalšího zápasu, v případě posledního zápasu do čtvrt hodiny po utkání). Zápas nebude zahájen do té doby než bude v zápise zřetelně označen zástupce mužstva a podepsán zápis.

 

Při dosažení třetí žluté karty během soutěže dostává hráč STOP na 1 utkání. Při dosažení šesté žluté karty během soutěže dostává hráč STOP na 1 utkání.

Přestupky za žlutou, či červenou kartu, pokud se přihodí v trestném území, trestá rozhodčí pokutovým kopem.

 

 Pokutový kop

Pokutový kop se nedoráží, v případě jeho neproměnění následuje kop od branky.

Za zabránění gólu rukou či skluzem následuje penalta + červená karta.

Nastřelená ruka při těle – posoudí rozhodčí.

 

 Trestný kop

Trestný kop se týká všech přestupků za žlutou kartu

• úmyslné zdržování

• úmysl vyrazit míč brankáři z ruky

• vysoká noha ohrožující soupeře

• nebezpečná hra vůči vlastní osobě

• špatné střídání

• držení bočních mantinelů při soubojích o míč

Z každého trestného kopu platí branka. Soupeř musí být od míče 3 m.

 

Lékařská prohlídka se nevyžaduje, každý hráč startuje na vlastní riziko.

Před začátkem soutěže bude utvořen řídící výbor, složený ze zástupců všech oddílů, který bude řešit vše, co se týká řízení celé soutěže, to znamená případné námitky, disciplinární řízení, změny termínů atd. Případné problémy se budou projednávat ihned po odehrání kola. V případě neúčasti některého ze zástupců rozhodují zbylí členové výboru a je tudíž v zájmu každého týmu se jednání zúčastnit. Rozhodnutí výboru je konečné a není proti němu odvolání. Disciplinárního jednání se nesmí zúčastnit hráč, jehož se řízení týká.

 

 TIMEOUT

Každý tým má právo využít 1x za zápas TIMEOUT. Jeho délka je 60 vteřin - čas se začne odpočítávat na časomíře. TIMEOUT signalizuje rozhodčímu pouze kapitán mužstva (podepsaný v zápisu) a pouze tehdy, má-li tým, který chce TIMEOUT čerpat, míč ve svém držení. TIMEOUT lze čerpat jen v přerušené hře.

Právo využít TIMEOUT má také rozhodčí, který tak může učinit dle vlastního uvážení, především však z důvodu zklidnnění hry.

 

 Pravidla samostatné dovednostní soutěže "Penaltový rozstřel"

Za každé mužstvo nastoupí k penaltovému rozstřelu 3 různí exekutoři, jedním může být i brankář. Začíná družstvo označené v zápisu jako domácí. Střelci se v provádění pokutových kopů střídají a každý tým kope 3 penalty i kdyby bylo rozhodnuto již po druhé sérii. Brankář se v průběhu rozstřelu nemění.

Za výhru se započítávají 2 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. O konečném pořadí se rozhodne po 11. kole. Hlavním kritériem bude počet získaných bodů. Při bodové shodě bude rozhodovat výsledek vzájemného zápasu, rozdíl ve skóre, vyšší počet proměněných PK.

Rozstřelu se mohou zúčastnit i hráči, kteří byli v průběhu zápasu vyloučeni nebo jsou v disciplinárním trestu – jde o samostatnou soutěž. Pokud jeden z týmů k rozstřelu nenastoupí v určeném počtu (3 střelci + brankář), prohrává kontumačně 0:3. Pokud nenastoupí ani jeden z týmů, započítává se jim remíza 0:0 a do tabulky si připisují 1 bod.

© VODŇANSKÁ LIGA 2024 Rostislav Bakula | Webdesign by grafik44.cz